ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   /   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΛΗΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ
25/02/2009
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ενημερώνει τους Ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των κατηγοριών των οποίων το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης έχει λήξει ,ότι προκειμένου να διατηρήσουν την άδεια άσκησης του επαγγέλματός τους ,πρέπει να προσκομίσουν άμεσα στο Επιμελητήριο κάθε ανανέωση αυτού. Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ενημερώνει τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των κατηγοριών ,των οποίων το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης έχει λήξει ,ότι προκειμένου να διατηρήσουν την άδεια Άσκησης του επαγγέλματός τους ,πρέπει να προσκομίσουν άμεσα στο Επιμελητήριο κάθε ανανέωση αυτού.

mailΑποστολή με email printΕκτυπώσιμη μορφή