ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   /   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Το Επιμελητήριο ενημερώνει
25/02/2009
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Στα γραφεία του Επιμελητηρίου Κέρκυρας και στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου μέλους υπάρχει :
α)από το τμήμα βιομηχανίας Δελτίο Ζητήσεων Προϊόντων και Επιχειρηματικών Συνεργασιών από επιχειρήσεις του εξωτερικού που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με ελληνικές .
Πληροφορίες και στο τηλ.210-3607944.
Β)από την Ελληνική Πρεσβεία στην Κύπρο ,κατάσταση Κυπριακών εταιρειών που ενδιαφέρονται να εισάγουν ελληνικά προϊόντα .
Πληροφορίες και στο τηλ.00357-22672219

Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ένωση για την απονομή του βραβείου Καρλομάγνος , συστήθηκε το <<Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνος για νέους>>.Στόχος είναι να προωθηθεί η ανάπτυξη ευρωπαϊκής συνείδησης στους νέους και να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκές ενοποιητικές δράσεις .Το βραβείο θα απονέμεται σε δράσεις που έχουν αναληφθεί από νέους 16 έως 30 ετών ,οι οποίες ενισχύουν την αμοιβαία κατανόηση ,θα αναπτύσσουν την κοινή αντίληψη για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα  και θα προσφέρουν απτά παραδείγματα Ευρωπαίων που συμβιώνουν ως κοινότητα.Το βραβείο θα απονέμεται ύστερα από διαγωνισμό που θα διεξάγεται σε κάθε κράτος –μέλος .
Αιτήσεις συμμετοχής έως 15-1-2008 στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που λειτουργεί σε κάθε κράτος-μέλος.

mailΑποστολή με email printΕκτυπώσιμη μορφή