ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   /   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Ν.3714/08 ,Ν.3734/09
12/02/2009
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ενημερώνει τα μέλη του ότι ψηφίστηκε :
α)ο Ν.3714/08 (ΦΕΚ 231/Α/7-11-2008 :Προστασία Δανειοληπτών και άλλες διατάξεις
β)ο Ν.3734/09 (ΦΕΚ 8 Α/28-1-2009)Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας ,ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις. Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ενημερώνει τα μέλη του ότι ψηφίστηκε :
α)ο Ν.3714/08 (ΦΕΚ 231/Α/7-11-2008 :Προστασία Δανειοληπτών και άλλες διατάξεις
β)ο Ν.3734/09 (ΦΕΚ 8 Α/28-1-2009)Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας ,ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις.

mailΑποστολή με email printΕκτυπώσιμη μορφή