ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
«Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ)»
24/05/2017
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Σας πληροφορούμε ότι για όλους όσους δραστηριοποιούνται στο τομέα των νωπών Οπωροκηπευτικών, η εγγραφή τους στη Βάση Δεδομένων Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ) είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το άρθρ. 3 της ΚΥΑ με αριθ. 257543/ΦΕΚ 1122/Β΄/2003.
Η υποχρέωση εγγραφής στο ΜΕΝΟ αφορά τους εισαγωγείς, εξαγωγείς & διακινητές, τους εμπόρους χονδρικής πώλησης, των κεντρικών λαχαναγορών, της λιανικής πώλησης (super-markets, μανάβικα, πωλητές λαϊκών αγορών, πλανόδιοι ή υπαίθριοι έμποροι) και τους παραγωγούς.
Για την εγγραφή τους στο ΜΕΝΟ οι υπόχρεοι πρέπει να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας για την Κέρκυρα και στα κατά τόπους Τμήματα Φυτοϋγειονομικού & Ποιοτικού Ελέγχου, των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.
Η μη αναγραφή στο ΜΕΝΟ είναι «Μη συμμόρφωση ως προς την υποχρέωση εγγραφής στα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία Μητρώα» και επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1.000-10.000€, σύμφωνα με το άρθρ. 23, του Νόμου 4235, ΦΕΚ 32/Α΄/2014.

 

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
Ενημερωτικο σημείωμα για το ΜΕΝΟ 23-05-17