ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ
31/01/2017
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Τα παρελθόντα έτη, στα πλαίσια της συνεργασίας της Δ/νσης Καθαριότητας με τις εμπορικές επιχειρήσεις του Δήμου Κέρκυρας, με σκοπό την προώθηση  της ανακύκλωσης και την βιωσιμότητα και καλή λειτουργία του Κέντρου Διαλογής ανακυκλώσιμων Υλικών ( ΚΔΑΥ) Τεμπλονίου, παραχωρήθηκαν προς χρήση μπλε κάδοι ανακύκλωσης.  

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται πως ιδιώτες προβαίνουν στην αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών από τους κάδους του Δήμου Κέρκυρας χωρίς να διαθέτουν σχετική άδεια ή σύμβαση με τον Δήμο.

Επειδή οι ανωτέρω ενέργειες είναι παράνομες, παρακαλούμε όπως φροντίσετε οι κάδοι απόρριψης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών στους χώρους ευθύνης σας να συλλέγονται μόνο από αρμόδια συνεργεία αποκομιδής του Δήμου Κέρκυρας ή της εταιρείας "ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.", με την οποία ο Δήμος έχει σύμβαση.

Παρακαλούμε όπως έρθετε άμεσα σε συνεννόηση με  τα κατά τόπους γραφεία της υπηρεσίας  μας ( τηλ. 2662025149 για Δ.Ε. Κορισσίων, Λευκιμμαίων, Μελιτειέων, 2661361826 για Δ.Ε. Αχιλλείων, Παρελίων, 2661362603 για ΔΕ Παλαιοκαστριτών, 2661097708 για ΔΕ Φαιάκων, 2663360007 για ΔΕ Αγ. Γεωργίου, Εσπερίων, Θιναλίου, Κασσωπαίων, 2661032684 για ΔΕ Κερκυραίων), προκειμένου να δηλώσετε τον αριθμό των κάδων και τη απαιτούμενη συχνότητα αποκομιδής.

Οι επόπτες/επιστάτες της Δ/νσης Καθαριότητας στους οποίους κοινοποιείται το παρόν έγγραφο οφείλουν να απογράψουν μέχρι τις 17/02/2017 τους μπλε - κίτρινους κάδους του Δήμου και τα στοιχεία των επιχειρήσεων της περιοχής ευθύνης τους. Ακολούθως να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες αποκατάστασης της αποκομιδής ανακυκλώσιμων και  σε συχνούς ελέγχους τήρησης της νομιμότητας.

 

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΑΠ 4296_2017 ΕΓΓΡΑΦΟ προς σουπερμαρκετ κλπ για καδους ανακυκλωσης