ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 11/2016 του Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας
17/06/2016
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, που θα γίνει στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου (Εθνική οδός Κέρκυρας – Παλαιοκαστρίτσας Περιοχή ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ Κέρκυρας- Διοικητικές Υπηρεσίες - Ισόγειο) στις 30 Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ, για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης κυλικείου – καφέ – σνακ μπαρ του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας ,με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο μηνιαίο μίσθωμα και χρονική διάρκεια πέντε ετών.
Καταληκτική ημ/νία και ώρα κατάθεσης των προσφορών: 29 Ιουνίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κέρκυρας. Ημερομηνία Υποβολής/Παραλαβής θεωρείται η ημερομηνία που πιστοποιείται με τον αριθμό πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου.
Ελάχιστο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα 18.000,00€ Λεπτομέρειες της προκήρυξης μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ζητούν από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 12.00 – 14.00 και στο τηλέφωνο 26613-60538/641.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καθώς και πιθανές διευκρινήσεις επί της Διακηρύξεως θα είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας ( www.gnkerkyras.gr ). Αρμόδιοι υπάλληλοι: Χατζηστεργίου Γεώργιος , Μωραϊτου Μαρία.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

Πατήστε εδώ για να δείτε το αρχείο της Διακήρυξης.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή