ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ   /   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Ανανέωσης Αδειας Ασφαλιστικών Πρακτόρων
07/04/2009
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Ανανέωσης Αδειας Ασφαλιστικών Πρακτόρων

 

1.       Αίτηση Ανανέωσης (Δίνεται από το Επιμελητήριο).

2.       Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (από την Εισαγγελία).

3.       Πιστοποιητικό μη Πτώχευσης (από το Πρωτοδικείο).

4.       Πιστοποιητικό Δικαστικής Συμπαράστασης (από το Πρωτοδικείο).

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή