ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ   /   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Ανανέωσης Αδειας Ασφαλιστικών Συμβούλων
07/04/2009
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Ανανέωσης Αδειας Ασφαλιστικών Συμβούλων

1.       Αίτηση Ανανέωσης (Δίνεται από το Επιμελητήριο).

2.       Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου (από την Εισαγγελία).

3.       Πιστοποιητικό μη Πτώχευσης (από το Πρωτοδικείο).

4.       Πιστοποιητικό Δικαστικής Συμπαράστασης (από το Πρωτοδικείο).

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή