ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ''ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ''
16/01/2015
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ενημερώνει σχετικά με την προδημοσίευση της δράσης "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ" μέσω της οποίας δύναται να χρηματοδοτηθούν επιχειρήσεις ή συμπράξεις επιχείρησης και ερευνητικού φορέα για έργα έρευνας πειραματικής ανάπτυξης, με στόχο την τελειοποίηση προϊόντος, διάταξης, μεθόδου ή/ και διαδικασίας παραγωγής, τα οποία αποτελούν παραδοτέα εκτελεσθέντος ερευνητικού έργου.
Το ολοκληρωμένο ερευνητικό αυτό έργο έχει χρηματοδοτηθεί και εκτελεσθεί είτε στο πλαίσιο εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων είτε με ιδιωτική πρωτοβουλία και ίδια κεφάλαια και έχει εκτελεσθεί είτε από την ίδια την επιχείρηση σε συνεργασία / ή και όχι με ερευνητικούς φορείς ή από ερευνητικούς φορείς. Σημειώνεται ότι η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων δεν θα πρέπει να αντιβαίνει στα συμφωνητικά συνεργασίας και τα συμφωνητικά μη γνωστοποίησης τα οποία έχουν υπογραφεί από πρότερες συμπράξεις για τη χρηματοδότηση του εκτελεσθέντος ερευνητικού έργου.
Η δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες παρουσιάζουν δυνατότητες γρήγορης ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Τελική στόχευση είναι η ενσωμάτωση της πειραματικής ανάπτυξης στις άμεσες παραγωγικές/ εμπορικές δραστηριότητες της επιχείρησης.


Παρακαλούμε ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.


Μπορείτε να ενημερώνεστε για τρέχοντα και νέα χρηματοδοτούμενα προγράμματα στο γραφείο του 1ου ορόφου του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, Αρμόδια κα Τσολακίδου Κωνσταντίνα τηλ.2661081026.


Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας
  

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
DELTIOTYPOUPROGRAMMAPAVET_F164335127.docx