ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ
04/12/2014
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας και το Περιφερειακό Τμήμα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας καθώς και τα Εμπορικά Επιμελητήρια Κεφαλονιάς, Ζακύνθου και Λευκάδας εγκαθιδρύουν σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας με σκοπό την ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών.
Το Επιμελητήριο Κέρκυρας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα Ιονίων Νήσων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, διοργάνωσαν σύσκεψη, στις 29-11-2014, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε. Κέρκυρας της Π.Ι.Ν,  με τη συμμετοχή του  Εμπορικού Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς, το οποίο εκπροσωπήθηκε από το μέλος του ΔΣ κο Παντελιό Ανδρέα, του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ζακύνθου το οποίο εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο και τη Γενική Γραμματέα κο Γαργαλέα Δημήτρη και κα Μαλαφούρη Νίκη αντίστοιχα, του Εμπορικού Επιμελητηρίου Λευκάδας το οποίο εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο κο Σκιαδαρέση Σωτήρη και πλήθος επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στην Κέρκυρα, με αντικείμενο την διερεύνηση των δυνατοτήτων που υπάρχουν προκειμένου να ενισχυθούν οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των νησιών του Ιονίου.
Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκε το θέμα της διασύνδεσης των νησιών μεταξύ τους και μεμονωμένα με την ηπειρωτική Ελλάδα και καθορίστηκαν οι δράσεις που θα ακολουθηθούν με στόχο τη βελτίωσή τους (συναντήσεις με επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο ακτοπλοΐας, καθώς και με κρατικούς φορείς). Επίσης, αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσε η από κοινού προώθηση των τοπικών προϊόντων, του πρωτογενούς τομέα, στις κατά τόπους αγορές, καθώς και στην ευρύτερη ελληνική και ξένη αγορά.
Ως πρωταρχικός στόχος τέθηκε η καταγραφή και ταυτοποίηση των τοπικών προϊόντων των νησιών των Ιονίων και η καθιέρωση ενός ισχυρού Brand Name. Η υλοποίηση του στόχου αυτού ανατέθηκε  στην αναπτυξιακή εταιρεία του Εμπορικού Επιμελητηρίου Κέρκυρας, υπό την Επιστημονική Επιμέλεια του Π.Τ. Ιονίων Νήσων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και τη συνδρομή των τεσσάρων Εμπορικών Επιμελητηρίων, ενώ τέθηκε και σχετικό χρονοδιάγραμμα για την ενέργεια αυτή.
Ως δεύτερος στόχος τέθηκε η προώθηση  των τοπικών προϊόντων στο καταναλωτικό κοινό, στις επιχειρήσεις (εστιατόρια, Super Markets, λιανεμπόριο κ.λ.π.) και στις Τουριστικές Μονάδες. Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε η διοργάνωση σχετικής έκθεσης, αφού ολοκληρωθεί η καταγραφή και ταυτοποίηση των τοπικών προϊόντων, καθώς επίσης και η πραγματοποίηση άλλων σχετικών προωθητικών ενεργειών. 
Επιπλέον, αντικείμενο συζήτησης της σύσκεψης αποτέλεσαν οι τομείς της μεταποίησης, της βιοτεχνίας και του τουρισμού. Ειδικότερα, υπήρξε κοινή διαπίστωση ότι η ανάπτυξή του δευτερογενή τομέα οικονομικής δραστηριότητας δεν είναι εφικτή χωρίς την ύπαρξη ενός χωροταξικού σχεδίου και για το λόγο αυτό αποφασίστηκε να αναληφθούν συγκεκριμένες δράσεις προκειμένου η πολιτεία να επισπεύσει την κατάρτιση και εφαρμογή ενός χωροταξικού σχεδίου για κάθε νησί του Ιονίου.
Στην προσπάθεια αυτή, ειδικότερα σε επίπεδο Κέρκυρας, θα συμβάλει και η διεπιστημονική Επιτροπή,  που έχουν συστήσει από κοινού το Π.Τ. Ιονίων Νήσων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και το Τεχνικό Επιμελητήριο Κέρκυρας, ενώ θα γίνει προσπάθεια να συσταθούν αντίστοιχες διεπιστημονικές επιτροπές και στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου.
Για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος αποφασίστηκε να διερευνηθεί η δυνατότητα δημιουργίας ενός φορέα που πρωτεύοντα ρόλο, στη χρηματοδότηση και στη διοίκηση, θα έχουν τα τέσσερα Εμπορικά Επιμελητήρια, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο τομέα του τουρισμού και το Π.Τ. Ιονίων Νήσων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. Η στελέχωση του φορέα αυτού θα γίνει από απολύτως εξειδικευμένους επιστήμονες. Επίσης, συμφωνήθηκε η εφαρμογή κινήτρων (παροχή εκπτώσεων από επιχειρήσεις) προκειμένου να τονωθεί ο Ενδοπεριφερειακός Τουρισμός, σε μια προσπάθεια οι κάτοικοι των τεσσάρων νησιών να επισκεφτούν και να γνωρίζουν το σύνολο των νησιών του Ιονίου και να αποκτήσουν καλύτερη συνείδηση της περιφέρειάς μας.
Τέλος, στην προσπάθεια καθιέρωσης στενής συνεργασίας μεταξύ του Π.Τ. Ιονίων Νήσων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και των τεσσάρων Εμπορικών Επιμελητηρίων, συμφωνήθηκε η πραγματοποίηση μιας σειράς νέων συσκέψεων οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου το προσεχές χρονικό διάστημα. Στο πλαίσιο αυτό, η επόμενη σύσκεψη προσδιορίστηκε να πραγματοποιηθεί στη Λευκάδα τον μήνα Ιανουάριο του 2015.   

 

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή