ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΦΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΡΟΩΝ
01/10/2013
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Ενημερώνουμε τα μέλη μας για την εγγραφή τους (μέσω του Επιμελητηρίου) στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) που τηρείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Η εγγραφή σ ’αυτό το μητρώο είναι προϋπόθεση για την εγγραφή τους στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών.

Ολοκληρώθηκε η διασύνδεση του Ενιαίου Μητρώου Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών  του ΥΠΑΑΤ με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και μετά από επικείμενες νομοθετικές αλλαγές, οι παραπάνω έμποροι θα ενημερωθούν για τα βήματα που θα ακολουθήσουν προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών.

Στο site του ΥΠΑΑΤ υπάρχει σχετική ενημέρωση για το εν λόγω μητρώο (www.minagric.gr-ψηφιακές υπηρεσίες-Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων. Εφοδίων και Εισροών)

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή