ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ
12/09/2018
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

cid:image001.jpg@01D449D0.8431ABE0       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΧΑΡΤΟΥ, ΧΗΜΙΚΩΝ,

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΩΝ (ΑΓΑΘΑ Α)

Πληροφορίες: M. Σανοζίδου

Δ/νση: Κάνιγγος 20, ΤΚ 10181

Τηλ: 2131514287

Email: msanozidou@eprocurement.gov.gr

 

 

Αξιότιμες/οι κυρίες και κύριοι

 

Σας γνωρίζουμε ότι στην ιστοσελίδα των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων www.promitheus.gov.gr στο πεδίο "Διαβουλεύσεις"αναρτήθηκαν προς διαβούλευση οι Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές για:

·         Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4

·         Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3

·         Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 Ανακυκλωμένο

 

τις οποίες προτίθεται να επικαιροποιήσει η Υπηρεσίας μας και επισυνάπτονται και στο παρόν.

 

Οι Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές θα παραμείνουν ενεργές για οποιεσδήποτε παρατηρήσεις και προτάσεις μέχρι τις  30-09-2018.

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ενεργά σε αυτόν τον τεχνικό διάλογο και να υποβάλετε παρατηρήσεις και προτάσεις στην σχετική φόρμα υποβολής σχολίων στο ΕΣΗΔΗΣ.

 

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα αρχεία με τις τεχνικές προδιαγραφές.

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΤΠ_ΧΑΡΤΙ_ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ_Α3
ΤΠ_ΧΑΡΤΙ_ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ_Α4
ΤΠ_ΧΑΡΤΙ_ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ_ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ_Α4