ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
​Εφαρμογή Ν. 4496/2017
19/07/2018
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Στα πλαίσια της εφαρμογής του Ν. 2939/2001 όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 4496/2017 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, ο ΕΟΑΝ ως φορέας αρμόδιος για την υλοποίηση του καλεί προς ενημέρωση τα μέλη μας, τα οποία εμπίπτουν σε διατάξεις.

 

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
EOAN_F1492968890.pdf