ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
29/05/2018
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

food_logo

 

Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο τον έλεγχο της ποιότητας των εστιατορίων που προσφέρουν καλή παραδοσιακή Κερκυραϊκή κουζίνα. Αποτελεί καινοτόμο ενέργεια και υπάγεται στο «Πρόγραμμα Καινοτόμων Ενεργειών του Επιμελητηρίου Κέρκυρας ».

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι να συμβάλει:

1. Στη διατήρηση του παραδοσιακού γαστρονομικού χαρακτήρα της Κερκυραϊκής κουζίνας

2. Στη διατήρηση του υγιεινού χαρακτήρα της

3. Στην ανάδειξη της Κερκυραϊκής κουζίνας σε συγκριτικό πλεονέκτημα και σημαντικό πόρο για την οικονομία του νησιού.

Για να πετύχει τους δύο πρώτους σκοπούς, το πρόγραμμα δημιούργησε, με την συνεργασία ειδικών, μια σειρά κανόνων με βάση τους οποίους ειδικά εκπαιδευμένοι αξιολογητές θα αξιολογούν τα εστιατόρια για την χορήγηση του

Σήματος Ποιότητας Κερκυραϊκής Κουζίνας.

Οι κανόνες αυτοί εξηγούνται αναλυτικά στη συνέχεια.

Για να πετύχει τον τρίτο σκοπό, το πρόγραμμα προβλέπει ότι θα διαφημίσει τα εστιατόρια που αποκτούν το σήμα με κάθε δυνατό τρόπο όπως π.χ. βραβεύσεις σε ειδικές εκδηλώσεις για την γαστρονομία/τουρισμό, σε τοπικές/πανελλαδικές/παγκόσμιες ιστοσελίδες τουρισμού, εμπορίου και προώθησης ώστε να έχουν επιτυχία στην προσπάθεια τους και να προσελκύσουν και άλλους στο πρόγραμμα.

Διάρκεια/Διαφήμιση

Η διάρκεια του προγράμματος είναι δύο χρόνια και το κόστος θα είναι 200€ εφάπαξ με την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα. Μετά από 2 χρόνια επιτυχούς υπαγωγής στο πρόγραμμα το ετήσιο κόστος παραμονής στο πρόγραμμα θα είναι 50€ ετησίως. Το Επιμελητήριο Κέρκυρας θα είναι σε συνεχή διαβούλευση προς χρηματοδότηση του προγράμματος από κονδύλια της κεντρικής διοίκησης και της ΕΕ.

Για να εξασφαλιστεί η συνέχεια του προγράμματος, τα εστιατόρια θα εντάσσονται αυτομάτως σε δίκτυο που θα αποσκοπεί στην εξέλιξη και την προβολή τους, καθώς και στην εδραίωση τους, μέσα από συνεργασίες με αντίστοιχα δίκτυα άλλων περιοχών της Ελλάδας.

Ποιοι μπορούν να λάβουν το Σήμα Ποιότητας Κερκυραϊκής Κουζίνας

Όλα τα εστιατόρια της Κέρκυρας που λειτουργούν είτε αυτόνομα είτε μέσα σε ξενοδοχεία, ανεξάρτητα από την κατηγορία ή το μέγεθος τους, εφόσον προσφέρουν κυρίως Κερκυραϊκή κουζίνα.

Δεν θα αποκλειστούν εστιατόρια που προσφέρουν και πιάτα άλλης κουζίνας (π.χ. σπαγγέτι), εφόσον όμως προσφέρουν κυρίως Κερκυραϊκή κουζίνα.

Για τον λόγο αυτό, μαζί με την αίτηση, ζητάμε και έναν κατάλογο του εστιατορίου.

Δεν έχει καμία σημασία το μέγεθος του καταλόγου. Ένα εστιατόριο που μαγειρεύει κάθε μέρα δύο διαφορετικά πιάτα θα πιστοποιηθεί το ίδιο όπως και ένα με σαράντα, αν ακολουθεί τους κανόνες που εξηγούνται παρακάτω.

Διαδικασία αξιολόγησης

Ένα εστιατόριο θα λαμβάνει το σήμα ακολουθώντας με την σειρά τα παρακάτω 7

σημεία:

1. Συμπληρώνει μια αίτηση (παρόν παράρτημα 1 ή www.corfucci.gr ή στα τηλέφωνα για τις πληροφορίες σελίδα 9).

2. Καταθέτει μια φωτοτυπία της άδειας λειτουργίας και έναν καινούργιο κατάλογο του εστιατορίου.

3. Καταβολή του ποσού των 200€ στο Επιμελητήριο Κέρκυρας.

4. Μέσα σε ένα μήνα από την συμπλήρωση της αίτησης θα ακολουθήσει διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο στο ΙΕΚ Κέρκυρας σχετικά με την ποιότητα της Κερκυραϊκής Κουζίνας. Μετά την λήξη του σεμιναρίου, οι αξιολογητές θα επισκεφθούν το εστιατόριο χωρίς ειδοποίηση. Οι αξιολογητές θα εμφανιστούν σαν πελάτες και θα κάνουν την αξιολόγηση. Αφού ολοκληρώσουν, θα ζητήσουν να μιλήσουν με τον ιδιοκτήτη. Θα του εξηγήσουν σε γενικές γραμμές τον τρόπο που αξιολόγησαν και ενδεχομένως θα του κάνουν κάποιες παρατηρήσεις. Εφόσον το αποτέλεσμα της αξιολόγησης είναι θετικό, μέσα σε μερικές μέρες θα αποστέλλεται στο εστιατόριο η έκθεση αξιολόγησης και το σήμα το οποίο θα ισχύει για 2 χρόνια.

5. Στην περίπτωση που η αξιολόγηση είναι αρνητική, ο εστιάτορας πάλι θα παραλάβει αναλυτική έκθεση γιατί δικαιούται δεύτερη αξιολόγηση. Ορίζεται μαζί με τον εστιάτορα νέα προθεσμία, συνήθων εντός 15 ημερών, για την συμμόρφωσή του στις παρατηρήσεις των αξιολογητών και επαναλαμβάνεται η αξιολόγηση χωρίς νέα αίτηση.

6. Εάν και τη δεύτερη φορά δεν υπάρξει θετική αξιολόγηση η αίτηση απορρίπτεται.

7. Με την απόκτηση του σήματος, ένα εστιατόριο αποκτά δικαιώματα και υποχρεώσεις. Τα δικαιώματά του είναι η συμμετοχή στο δίκτυο των εστιατορίων και τα οφέλη από την διαφήμισή του. Οι υποχρεώσεις του είναι να εξακολουθεί να τηρεί τους κανόνες του προγράμματος και να δέχεται τους αξιολογητές του προγράμματος απροειδοποίητα, γιατί σύμφωνα με το πρόγραμμα, κάθε εστιατόριο θα ελέγχεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

Κανόνες αξιολόγησης εστιατορίου

Οι αξιολογητές έχουν εκπαιδευτεί να αξιολογούν με βάση τους κανόνες που παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια.

Η αξιολόγηση βασίζεται σε βαθμολογία για τους 10 υποχρεωτικούς κανόνες όπως παρουσιάζονται παρακάτω. Η βαθμολογία έχει τρείς επιλογές: 0 ή 5 ή 10.

Με μηδέν (0) βαθμολογείται ο κανόνας ο οποίος είναι εντελώς παραμελημένος από την επιχείρηση. Σε περίπτωση βαθμολογίας μηδέν σε οποιονδήποτε κανόνα τότε η επιχείρηση δεν παίρνει το σήμα και το μαθαίνει επι τόπου.

Με πέντε (5) βαθμολογείται ο κανόνας ο οποίος είναι ικανοποιητικός ως προς την εφαρμογή του αλλά δεν καλύπτει 100% τις απαιτήσεις του αξιολογητή. Στην περίπτωση αυτή όπου κάποιοι κανόνες βαθμολογηθούν με 5 γίνεται γραπτή αναφορά για τους συγκεκριμένους κανόνες ως προς το τι θα πρέπει να αλλάξει και στην επόμενη αξιολόγηση εξετάζονται ξεχωριστά και με περισσότερη προσοχή οι συγκεκριμένοι κανόνες ώστε η ποιότητα τους εστιατορίου να αναβαθμίζεται συνεχώς μέσα από την διαδικασία απόκτησης του σήματος. Η βαθμολογία με 5 δεν θεωρείται αρνητική και δεν εμποδίζει την απόκτηση του σήματος δεδομένου ότι πρέπει σε κάθε αμέσως επόμενη αξιολόγηση ο κάθε κανόνας που βαθμολογήθηκε με 5 να έχει γίνει 10. Αν κάποιος κανόνας ξαναβαθμολογηθεί με 5 τότε χάνεται το σήμα ποιότητας.

Με βαθμολογία δέκα (10) βαθμολογείται ο κανόνας που εφαρμόζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τους κανόνες του προγράμματος.

Συμπερασματικά:

Η βαθμολογία από

Η βαθμολογία από >50 παίρνει σήμα ποιότητας με την υποχρέωση της επιχείρησης να βελτιώνεται συνεχώς σχετικά με τους κανόνες για τους οποίους δεν βαθμολογήθηκε με 10.

Η βαθμολογία 100 είναι άριστη και κερδίζει την αξία του σήματος ποιότητας κερκυραϊκής κουζίνας.

Οι κανόνες χωρίζονται σε δύο μέρη:

Α. Υποχρεωτικοί κανόνες

Είναι 10 κανόνες για κάθε εστιατόριο, ανεξάρτητα μεγέθους ή κατηγορίας. Όλοι οι κανόνες πρέπει να τηρούνται συνεχώς από την επιχείρηση.

Β. Προαιρετικοί κανόνες με υποδείξεις

Είναι 3 προαιρετικοί κανόνες που λαμβάνεται υπόψη η κατηγορία και το είδος του εστιατορίου. Οι αξιολογητές κρίνουν τον κάθε όρο κατά πόσο τηρείται και αν το θεωρούν απαραίτητο το θέτουν σαν προϋπόθεση για μελλοντική αξιολόγηση όπου μέσω εκπαίδευσης θα θέτουμε σαν στόχο να πετυχαίνουν τη συνεχή βελτίωση του εστιατορίου τους χρόνο με τον χρόνο.

 

Επισυνάπτεται το έντυπο με όλες τις πληροφορίες για το σήμα ποιότητας.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
food_logo
ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ.pdf