ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
03/04/2018
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη των επιχειρήσεων για υποστήριξη και ενίσχυση και με δεδομένους τους βραδείς ρυθμούς απονομής της δικαιοσύνης, στις εγκαταστάσεις του Επιμελητηρίου Κέρκυρας λειτουργεί ο θεσμός της ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ, ώστε να επιλύονται οι όποιες διαφορές με έναν κοινά αποδεκτό και αμοιβαίως ικανοποιητικό τρόπο και σε άμεσο χρόνο.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

Λειτουργία της Υπηρεσία Μιας Στάσης, σε συνδυασμό με την εφαρμογή του Γενικού Εμπορικού Μητρώου από το Επιμελητήριο Κέρκυρας που εξασφαλίζει στο νέο επιχειρηματία την έναρξη δραστηριότητας, σε μια Υπηρεσία, σε ένα χώρο, με δραστική μείωση του χρόνου και των εξόδων που απαιτούσε η παλιά διαδικασία και τη σύσταση εταιρειών ΟΕ, ΕΕ και ΙΚΕ.

 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Έκδοση Ψηφιακής Υπογραφής για τις επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου με γνώμονα την ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων και γενικότερα κάθε παραγωγικού κλάδου της οικονομίας.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ενεργή παρουσία μέσω ενός συνεχούς ενημερωμένου portal (www.corfucci.gr), με δυνατότητα προβολής όλων των επιχειρήσεων – μελών του Επιμελητηρίου και δυνατότητα παροχής δωρεάν ηλεκτρονικών κρατήσεων (http://www.visitkerkyra.gr) και δωρεάν ηλεκτρονικής αγορών (http://www.corfumarket.gr) με ηλεκτρονική αγορά προϊόντων.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η υπηρεσία αφορά σε μια Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) Εκπαίδευσης http://elearning.uhc.gr, μέσω της οποίας τα Επιμελητήρια παρέχουν (στις ταμειακά ενήμερες επιχειρήσεις-μέλη τους) νέες εξελιγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής εξ’ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης. Σκοπό της υπηρεσίας αυτής αποτελεί η ενίσχυση των επιχειρήσεων και η παροχή σε αυτές νέων δυνατοτήτων ανάπτυξης στη σύγχρονη εποχή της εκπαίδευσης, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, στην οποία έχει αναπτυχθεί μεγάλος αριθμός μαθημάτων ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η υπηρεσία εύρεσης επενδυτικών προγραμμάτων στοχεύει στην έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων σχετικά με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη διαδικτυακής πλατφόρμας παροχής διαδραστικών υπηρεσιών (http://investmenttools.uhc.gr/), στην οποία οι επιχειρήσεις θα μπορούν να ανατρέχουν για να αντλούν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για όλα τα νέα επενδυτικά προγράμματα και προγράμματα απασχόλησης, όπως και όλες τις προϋποθέσεις ένταξής τους σε αυτά.

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ

Το Επιμελητήριο ΚΈΡΚΥΡΑΣ, στο πλαίσιο των λειτουργιών του  διατηρεί τα Γενικά,  και τα Ειδικά Μητρώα Επιχειρήσεων.

Εγγραφή Στα Μητρώα 

Διακριτικοί Τίτλοι

Επωνυμίες

Γνωστοποίηση Μεταβολών

Διαγραφών Επιχειρήσεων

Γενικά Μητρώα

Ειδικά Μητρώα

Καταχώρηση Διακριτικού Τίτλου

Καταχώρηση Επωνυμίας

Ατομικές Επιχειρήσεις

ΟΕ/ΕΕ Εταιρείες

ΑΕ

ΕΠΕ-ΙΚΕ

ΣυνΠε

 

Έκδοση Πιστοποιητικών

Συνδρομές

Τέλη Καταχώρησης Επωνυμίας

Λίστες Επιχειρήσεων

Θεωρήσεις

Θεώρηση Βιβλίων

Συνταξιοδότησης

Συμμετοχή σε Διαγωνισμούς

   

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

 • Τηρεί, ενημερώνει τα μητρώα των μελών του Επιμελητηρίου και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά.
 • Παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας παραγωγού Ασφαλίσεων, Μεσιτών Ασφαλίσεων, Ασφαλιστικών Πρακτόρων, Ασφαλιστικών Συμβούλων και Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων και τηρεί το Ειδικό Μητρώο αυτών.
 • Εκδίδει τις άδειες Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων και τηρεί το Ειδικό Μητρώο αυτών.
 • Εκδίδει πιστοποιητικά προελεύσεως
 • Γνωμοδοτεί και υποβάλλει μελέτες και υπομνήματα για κάθε θέμα που απασχολεί το εμπόριο-βιοτεχνία και βιομηχανία.
 • Παρέχει πληροφορίες για τις εκθέσεις του εξωτερικού και εσωτερικού.
 • Οργανώνει διαλέξεις, συνέδρια και επιμορφωτικά σεμινάρια για τα μέλη του
 • Τηρεί βιβλίο καταχώρησης - κατοχύρωσης σε επίπεδο νομού Διακριτικών τίτλων επιχειρήσεων
 • Καταχωρεί και ενημερώνει το Μητρώο  για οποιαδήποτε εγγραφή, μεταβολή, ίδρυση  υποκαταστήματος σε ατομικές και κάθε είδους νομικές μορφές επιχειρήσεων.
 • Εκδίδει πιστοποιητικά για συντάξεις, για την πολεοδομία, για τις τράπεζες, για διαγωνισμούς και για κάθε νόμιμη χρήση.     
 • Ενημερώνει τα μέλη του για προκηρύξεις, διακηρύξεις,χρηματοδοτικές, φορολογικές διατάξεις
 • Ενημερώνει τα μέλη του για τα αναπτυξιακά, τα επενδυτικά και τα χρηματοδοτικά προγράμματα
 • Επιχορηγεί πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της Κέρκυρας ή γενικότερα της εθνικής οικονομίας, πολιτιστικές, κοινωνικές και εθνικές εκδηλώσεις,
 • Απονέμει βραβεία ή άλλες τιμητικές διακρίσεις για διακεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες και να ενισχύει οικονομικά συλλόγους και εργοδοτικές οργανώσεις.
 • Συμμετέχει σε εμπορικές αποστολές στο εξωτερικό
 • Χορηγεί κωδικό αριθμό σημάνσεων κοσμημάτων σε βιοτεχνίες αργυροχρυσοχοίας.
 • Συμμετοχή με εκπροσώπους του σε επιτροπές  γενικού και ειδικού  ενδιαφέροντος με τελικό σκοπό  την προστασία  των συμφερόντων  των επαγγελματιών  της περιοχής
 • Παροχή καταλόγων  με στόχο  την ανάπτυξη  των επιχειρήσεων  και τη συνεργασία με άλλες  επιχειρήσεις εντός και εκτός  της Ελλάδας.   

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 10 ΕΥΡΩ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  50 ΕΥΡΩ
ΕΠΕ & ΙΚΕ 40 ΕΥΡΩ
ΟΕ & ΕΕ 30 ΕΥΡΩ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ  10 ΕΥΡΩ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ 5 ΕΥΡΩ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ ΜΕ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ  ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

10 ΕΥΡΩ κάθε 3 έτη
ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ 10 ΕΥΡΩ

Επισημαίνεται ότι οι συνδρομές των ετών 2008-2014 είναι υποχρεωτικές και των ετών από 2015 και έπειτα προαιρετικές εκτός από τις περιπτώσεις που τα μέλη του Επιμελητηρίου κάνουν χρήση των ανταποδοτικών υπηρεσιών ή ζητούν υπηρεσίες ή από το νόμο προκύπτει η υποχρεωτικότητα της καταχώρησης.  

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή