ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ
18/12/2017
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Προς τους Ασφαλιστικούς ή Αντασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, Συνδεδεμένους ή μη, των οποίων η ισχύς της ταυτότητας (αδείας) που τους έχει χορηγήσει το Επιμελητήριο λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 2017.

 

Για την ανανέωση της ταυτότητας (αδείας) και στο χρονικό διάστημα από 1.1.2018 έως και 31.3.2018, σύμφωνα με το Ν.1569/85, ως ισχύει και το ΠΔ 190/06, πρέπει να προσέλθετε στην Υπηρεσία μας και να  συμπληρώσετε:

1. Την  αίτηση ανανέωσης της ταυτότητας (αδείας) σας {υπάρχει  προτυπωμένη  στο Επιμελητήριο}

2. Την Υπεύθυνη Δήλωση, {υπάρχει προτυπωμένη στο Επιμελητήριο}

3. Μία πρόσφατη φωτογραφία

4. Την παλιά άδεια και βεβαίωση   

 

Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΓΙΝΕΤΑΙ: 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ: Με ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ: Έπειτα από προσκόμιση εξουσιοδότησης θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή καθώς και θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερόμενου της ως άνω υπεύθυνης δηλώσεως. 

 

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
Προς τους Ασφαλιστικούς ή Αντασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές