ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
29/08/2017
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Κέρκυρας που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 190380/22-8-2017, απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου  κάνει γνωστό στα μέλη του Επιμελητηρίου ότι οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα διεξαχθούν Παρασκευή, Σάββατο  και Κυριακή 1,2,3  Δεκεμβρίου 2017 αντίστοιχα από 9.00πμ έως 17.00μμ και τις  τρεις ημέρες.

 

Ενημερώνει τα μέλη του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, ότι προκειμένου να συμπεριληφθούν στους εκλογικούς καταλόγους και να έχουν δικαίωμα ψήφου θα πρέπει να είναι ταμειακώς ενήμερα  έως και  το έτος 2016 και να έχουν εγγραφεί στο Επιμελητήριο μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου  2016.

 

Η προθεσμία για την εξόφληση ή τον διακανονισμό των οικονομικών προς το Επιμελητήριο υποχρεώσεων των μελών (στο ΓΕΜΗ ή στο Μητρώο Επιμελητηρίου), μέχρι και του έτους 2016 είναι μέχρι και την 20η  Οκτωβρίου 2017 και ώρα 2.30μμ.

 

Το εκλογικό δικαίωμα των Νομικών  Προσώπων (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε, Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης και Υποκαταστήματα Ημεδαπών και Αλλοδαπών Επιχειρήσεων), θα ασκηθεί από τους προσκομίζοντες (7 τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών)  εξουσιοδότηση – μόνο με την προσκόμιση της οποίας είναι δυνατή η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος- υπογεγραμμένη αναλόγως από τον διαχειριστή, τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, που θα καθορίζει ποια από τα μέλη του Νομικού Προσώπου θα ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμα για λογαριασμό  του.

 

Σχετική πληροφόρηση για τον κατάλογο των εγγεγραμμένων μελών (που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου και θα βρίσκεται  στη διάθεση  των ενδιαφερομένων), το τμήμα κατάταξης και τις οικονομικές υποχρεώσεις των μελών θα παρέχεται από το Τμήμα Μητρώου & Μηχανογραφικών εφαρμογών του Επιμελητηρίου Kέρκυρας (τηλ. 26610-39813-39814).

 

ΚΈΡΚΥΡΑ 28/8/2017

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ

 

           ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
EKLOGIKIEPITROPIEPIMELITIRIOUKERKYRAS_F360768508.pdf