ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Συγκρότηση Εκλογικής Επιτροπής για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Κέρκυρας
23/08/2017
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Επισυνάπτεται η εν θέματι απόφαση.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
190380-17_F1285244582.pdf