ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ   /   INNONETS   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Δεύτερη συνάντηση του InnoNets μεταξύ των εταίρων του Ευρωπαϊκού έργου για τα καινοτόμα δίκτυα στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής.
23/07/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Δεύτερη συνάντηση του InnoNets μεταξύ των εταίρων του Ευρωπαϊκού έργου για τα καινοτόμα δίκτυα στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής.

 

 

Στις 24 Ιουλίου στο Πολυτεχνείο του Μπάρι (Ιταλία) θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη συνάντηση μεταξύ των εταίρων του προγράμματος InnoNets "Καινοτόμα δίκτυα για τον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής" (που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg VA Greece-Italy 2014 -2020, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 - Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα) που στοχεύει στην προώθηση της εδαφικής συνεργασίας μεταξύ της περιφέρειας της Απουλίας και της Περιφέρειας των Ιονίων Νήσων (στην Ελλάδα) στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής, εστιάζοντας στις διαδικασίες ενίσχυσης της καινοτόμου ανταγωνιστικότητας σε μικρές και μεσαίων επιχειρήσεις, μέσω θεματικών "εργαστηρίων διαβίωσης" (living labs) που αφορούν επιχειρήσεις, ερευνητικό και ανώτατο εκπαιδευτικό τομέα, καθώς και τοπικές αρχές και κοινωνία των πολιτών.

 

Οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Ελλάδα), η οποία είναι ο ηγέτης εταίρος, το Εμπορικό Επιμελητήριο Κέρκυρας, η Περιφέρεια Απουλίας - Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης, Εκπαίδευσης, Καινοτομίας, Κατάρτισης και Απασχόλησης με την τεχνική υποστήριξη της ARTI, το Πολυτεχνείο του Μπάρι και το Legacoop Puglia (Ιταλία), θα συναντηθούν για να συζητήσουν τι έχει γίνει μέχρι τώρα και για να προετοιμάσουν τα επόμενα βήματα για τις δραστηριότητες του έργου.

 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών πραγματοποιήθηκε μια ενημερωτική φάση από τοπικές εκδηλώσεις για την παρουσίαση των στόχων του έργου και τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων στην ανταλλαγή καινοτόμων εμπειριών στον τομέα της γεωργικής διατροφής και την παροχή ιδεών για νέα προϊόντα και κοινές στρατηγικές που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά τη διάρκεια των "εργαστηρίων διαβίωσης" (living labs).

 

Οι επόμενες δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν από τον Σεπτέμβριο και θα ολοκληρωθούν με τα Living Labs και τον διασυνοριακό κόμβο καινοτομίας Agri-Food ToolBox, μια πλατφόρμα για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης καινοτομίας στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής.

 

Το έργο InnoNets ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2018 και θα διαρκέσει μέχρι τον Απρίλιο του 2020.

 

​ΓραφείοΕπικοινωνίας – Governor’s of Ionian Islands Office

Μυρτώ Αλεξάκη +30 2661032859 - +30 697.54.62.130 | myralexaki@pin.gov.gr | myrto.alexaki@gmail.com

Περιφέρεια της Απουλίας / ARTI - Περιφερειακός Οργανισμός Τεχνολογίας και Καινοτομίας

Τμήμα Εξωτερικών Σχέσεων και Επικοινωνίας
comunicazione@arti.puglia.it

Περιφέρεια της Απουλίας - Υπεύθυνος Επικοινωνίας Κοινής Γραμματείας
Carmela Sfregola press@greece-italy.eu

 

 

www.greece-italy.eu

 Το Πρόγραμμα InterregV-A Ελλάδα-Ιταλία είναι ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας που βοηθά τους δημόσιους φορείς και τους τοπικούς φορείς να αναπτύξουν διασυνοριακά έργα και πιλοτικές δράσεις και να δημιουργήσουν νέες πολιτικές, προϊόντα και υπηρεσίες με τελικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Στρατηγικά, το πρόγραμμα θα ενισχύσει την καινοτομία σε διάφορους τομείς, όπως η μπλε ανάπτυξη, ο τουρισμός και ο πολιτισμός, η αγροτική βιομηχανία τροφίμων και οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες. Το πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία στοχεύει στην επίτευξη μέγιστης απόδοσης από 123 εκατ. Ευρώ που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 85% και από 15% από τα 2 μέλη μέσω εθνικής συγχρηματοδότησης.


 

 

 

 

 

mailΑποστολή με email printΕκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
1x1
velos PRESS_RELEASE_INNONETS_SECOND_PARTNERS_MEETING