ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Ορθή Επανάληψη ως προς το Παράρτημα ΙΙ «Ορισμός Επιλέξιμων ΚΑΔ» του Οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ»
01/02/2013
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Στις 25/01/2013 έγινε ορθή επανάληψη ως προς το Παράρτημα ΙΙ «Ορισμός Επιλέξιμων ΚΑΔ – NACE 2008 και στάθμιση αυτών ανά Περιφέρεια», του Οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013». Η υποβολή προτάσεων θα είναι δυνατή από 25/02/2013 έως 25/04/2013.

Στα Επισυναπτόμενα έχουν έχουν αναρτηθεί ο Οδηγός, η Πρόσκληση και τα σχετικά Παραρτήματα με το νέο αρχείο, Παράρτημα ΙΙ (25/01/2013).
 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
OdhgosProgrammatosNeaDrashMME_F1715191932.pdf
Parartimata_ProgrammaMME_2013_01_25_F997602389.zip

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΜΕ (15/01/2013)