ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΜΕ
08/01/2013
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Επιμελητήριο Κερκύρας σας ενημερώνει ότι μετά από συμφωνία του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τις Περιφέρειες, οριστικοποιήθηκε το πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών, ύψους 456 εκατ. ευρώ, το οποίο θα προκηρυχθεί τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα, οριστικοποιήθηκε το σύστημα διαχείρισης της προκήρυξης και υλοποίησης της δράσης: η προκήρυξη θα γίνει από το υπουργείο Ανάπτυξης ενώ την δράση θα διαχειριστεί η ΕΥΔ ΕΠΑΕ με φορέα διαχείρισης τον ΕΦΕΠΑΕ που επιλέχθηκε κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας.

Οι Περιφέρειες αναλαμβάνουν επίσης ουσιαστικό ρόλο στον προσδιορισμό των κλάδων που θα είναι επιλέξιμοι προς ενίσχυση καθώς και στην αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων σε δεύτερο βαθμό και στην παρακολούθηση της υλοποίησής τους.
Επιλέξιμες είναι ΜΜΕ (μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες), υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού και Εμπορίου – Υπηρεσιών.

Ο Προϋπολογισμός Δράσης (δημόσια δαπάνη)  για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων είναι 22.500 000  € ενώ τα ποσοστά επιχορήγησης για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι 50% ενώ για τις μεσαίες 40%.

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: δαπάνες για βελτιώσεις κτηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων, προμήθειας εξοπλισμού-μηχανημάτων- συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας-συστημάτων αυτοματοποίησης, δαπάνες πιστοποίησης εφαρμογής συστημάτων ποιότητας διασφάλισης ποιότητας, δαπάνες προστασίας βιομηχανικής ιδιοκτησίας, δαπάνες προβολής προώθησης, δαπάνες λογισμικού, λειτουργικές δαπάνες κλπ.

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) κάθε πρότασης, μπορεί να κυμαίνεται: από 30.000 έως 300.000 € για τους τομείς Μεταποίησης και Τουρισμού, -από 20.000 έως 100.000 € για τον τομέα Εμπόριο – Υπηρεσίες.

Το Επιμελητήριο Κερκύρας ως εταίρος της  Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος –Πελοποννήσου-Ηπείρου και Ιονίων Νήσων μέλος του ΕΦΕΠΑΕ, θα ενημερώσει ΑΜΕΣΑ όλα μέλη του Επιμελητήριου για τις λεπτομέρειες και τα χαρακτηριστικά του προγράμματος
όπως τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τις καταληκτικές ημερομηνίες, τις επιλέξιμες δαπάνες, τα κριτήρια αξιολόγησης κλπ.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΜΕ (15/01/2013)